De Manne van de Platou
Koekelbergse Dialectvereniging
organiseert onder meer elke 3de dinsdag van de maand ‘Brussels Stamenei’, telkens om 20u00, in GC De Platoo Koekelberg (Pantheonlaan 114, 1081 Koekelberg).  

Info: Robert Delathouwer; robert.delathouwer@telenet.be


De Speegelmanne 
Jetse Dialectvereniging
verspreidt driemaandelijks het magazine De Speegelman

Info: Marcel de Schrijver; marcelds@mail.com* MUZEEKGROEPE :
Emballage Kado  

Folk in’t Brussels
Info: Mars Moriau; marsmoriau@hotmail.com


De Braave Joenges  

Blues in’t Brussels
Info: www.debraavejoenges.be


Smiske van Muilebeik
Chanson in’t Brussels
Info: 0476/530.611 of smissound@gmail.com


Lulu en De Castaars
Folkloristische liedjes in’t Brussels
Info: eddy.heymans1@telenet.be

* ONE MAN SHOW :
Kevin De/Le Forain  

Info: www.kevinvandoorslaer.com

* IMPROVIZOÊSE

 

B.I.G. Brusselse Improvizoêse Groep
Info : big@telenet.be  0472/448.496  
http://chisse.be/big.html


* DIALECTKOEPELS EN STEUNPUNTEN :

Variaties vzw
Vlaamse Dialectkoepel
Info: www.variaties.be

Stichting Nederlandse Dialecten
een overlegorgaan voor streektaalbeleid, waarin vooral streektaalbeleidsmakers en taalwetenschappers vertegenwoordigd zijn.
Info: www.nederlandsedialecten.org

FARO
Steunpunt voor Cultureel Erfgoed
Info: www.faronet.be