Het getal ZEVEN,  is een heilig getal voor Brussel. 

Onze stad is inderdaad gebouwd op ZEVEN heuvels die hier bergen worden genoemd ; Warmoesberg, Treurenberg, Coudenberg, enzovoort, leren ons dat ze inderdaad bestaan. Verder werd Brussel in de Middeleeuwen geregeerd door ZEVEN patriciërsgeslachten. De Serghuys’, de Sergoelofs’, en andere Rodebeeck’s, de oudste stadswallen telden ZEVEN poorten, ZEVEN straten leiden naar de Grote Markt, er waren ZEVEN parochies in Brussel, ook ZEVEN fonteinen, en in het stadsarchief werden de oorkonden  bewaard in ET BOEC METDEN ZEVEN SLOTE . 

In zijn merkwaardige bloemlezing NOTRE BRUXELLES OUBLIÉ doet de auteur en journalist wijlen Jean d’Osta, onder andere goed gekend als de spirituele vader van het personage Jef Kazak,  daar nog e schëpke baa, een schepje bij, en onder de titel SEPT LANGUES POUR UNE SEULE VILLE wijdt hij een apart hoofdstuk aan de zeven INHEEMSE talen die in onze hoofdstad gesproken worden of werden, en hij geeft die de volgende benamingen mee : 

1. le français normatif, hetzij het algemeen Frans 

2. het beschaafd Nederlands, wij zeggen het algemeen Nederlands 

3. le français régional, hetzij het plaatselijk Frans of het Beulemans

4. het half-en-half, het gebruik van het Nederlands en het Frans door mekaar…

5. het Marols, en dat is dan de taal die in die Brusselse buurt gesproken werd of zou gesproken geweest zijn.

6. het Bargoens, en dat is de geheimtaal van boeven en dievenbenden, die ook in Brussel bestonden.

7. het autochtoon Vlaams en dat is dan HET Brussels dialect
be.brusseleir beheert met open vizier de Brusselse streektaal, HET BRUSSELS DIALECT,  en verruimt het draagvlak met een gediversifieerd aanbod waarmee ze de goesting in het Brussels activeert bij een ruim en divers publiek. 

In bijgevoegd filmpje licht Marcel De Schrijver dit alles toe (tijdens onze 'weik van 't Brussels 2016')


klik op onderstaande links om de desbetreffende inhoud te downloaden

 http://www.bebrusseleir.be/files/download/boeilte-babbeleirs-en-trisjoete-sera-de-vriendt-1.pdf

http://www.bebrusseleir.be/files/download/e-flouske-van-raymond-depoorter-3-1.pdf

http://www.bebrusseleir.be/files/download/e-flouske-van-raymond-depoorter-1.pdf

http://www.bebrusseleir.be/files/download/genus-leenwoorden-in-het-brussels.pdf

http://www.bebrusseleir.be/files/download/kenmerken-van-het-brussels-sera-de-vriendt-1.pdf

http://www.bebrusseleir.be/files/download/ouver-het-brussels.pdf

http://www.bebrusseleir.be/files/download/pag-8-schakeringspartikels.pdf

http://www.bebrusseleir.be/files/download/pg-13.pdf

http://www.bebrusseleir.be/files/download/professions-int-brussels-sera-de-vriendt-1.pdf

http://www.bebrusseleir.be/files/download/spelling-van-het-brussels-sera-de-vriendt-marcel-de-schrijver-1.pdf

http://www.bebrusseleir.be/files/download/telwoorden.pdf

http://www.bebrusseleir.be/files/download/vervoeging-tege-etc-de-geyndt-maart-2013.pdf