klik op de kaart voor vergroting !
klik op de kaart voor vergroting !

 

 

 

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TICKETS BE.BRUSSELEIR 

*De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op zijnde te beroepen. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaardt.

*De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden. 

*Een particulier is eenieder die voor eigen rekening of bij uitbreiding voor rekening van derden binnen de huiselijke sfeer (familie, vrienden en kennissen) en voor eigen gebruik, al dan niet in het bijzijn van derden, bestellingen plaatst zonder enig commercieel doel.

*Een bedrijf is een entiteit, al dan niet met btw-nummer, die voor derden buiten de huiselijke sfeer (klanten, relaties, personeelsleden) bestellingen plaatst vanuit een specifiek commercieel oogmerk.

*De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier.

*Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen.

*Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits schriftelijk verzoek.

*Na ontvangst van je bestelling door be.brusseleir krijg je via e-mail een bevestiging. Bij deze bevestiging krijg je ook een betaaluitnodiging met de betaalgegevens. Na ontvangst van je betaling krijg je de tickets asap toegestuurd of worden ze klaargelegd aan de kassa. De leveringstermijn kan niet vooraf bepaald worden.

*De leveringskosten zijn bij het totaalbedrag inbegrepen.

*Eventuele vertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of intresten.

*Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde kaarten kunnen voor de aanvang van het evenement aan de kassa worden afgehaald en cash betaald. De kassa opent één uur voor de aanvang van het evenement.

*Tickets kunnen vanaf 1 uur voor de voorstelling afgehaald worden, de deuren openen 30 minuten voor de voorstelling. 

*Aangezien be.brusseleir diensten aanbiedt op het gebied van vrijetijdsevenementen (die op een bepaalde datum plaatsvinden of voor een bepaalde periode), is er geen herroepingsrecht overeenkomstig met de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991). Daarom is elke bestelling van tickets bindend zodra de betaling ontvangen is. Het aanpassen of annuleren van de bestelling is afhankelijk van de mogelijkheden en redenen hiertoe. 

*Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden. 

*be.brusseleir is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: ziekte acteurs, staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Be Brusseleir dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

*De Belgische wetgeving is bij geschillen van toepassing.

*Je toegangskaart is uitsluitend geldig op de dag en voor de vertoning die op de voorzijde van het ticket vermeld staan.

*Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.

*Ongebruikte kaarten of kaarten van afwezigen worden niet terugbetaald. 

*Onze producten blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden.

*Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.

*be.brusseleir wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar informatiekanalen (website, Facebook) volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website.

*be.brusseleir heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van www.bebrusseleir.be op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de communicatiekanalen verschijnen, tenzij anders bepaald.

MOBILITEIT - BEREIKBAARHEID ZINNEMA (de 'thuisbasis' van het BVT) :
 

De voorstellingen van het Brussels Volkstejoêter gaan door in de schouwburg ZINNEMA te Anderlecht: Veeweidestraat 24-26, 1070 Anderlecht
 


OPENBAAR VERVOER
* metro
Neem lijn 5, halte St. Guido ( 2 min. te voet tot aan Zinnema).
In treinstation Brussel-Centraal kan je op metrolijn 5 stappen, richting Erasmus en afstappen aan halte St Guido (20 min).

* met de wagen / parkeren
Als je je wagen wil parkeren in de buurt, raden we je aan een kijkje te nemen op anderlecht.be > mobiliteit.
Indien er een wedstrijd op het programma staat bij onze buren van RSCA Anderlecht in het Constant Vanden Stockstadion raden wij iedereen aan tijdig te vertrekken.  Let op: parkeren is betalend vooraan Zinnema, van aan het Dapperheidsplein richting Bergensesteenweg, achter Zinnema zijn de parkeerplaatsen niet- betalend. Wees op tijd.  Gezien de eerder beperkte parkeergelegenheid in de korte nabijheid van de zaal kan het wenselijk zijn het openbaar vervoer te overwegen.

* mensen met beperkte mobiliteit
Zinnema en de theaterzaal waarin de voorstelling plaatsvindt, is toegankelijk voor mensen met een beperking of handicap.

 

DE VGC-PASPARTOEKAART en CULTUURBON
Met deze pas kan je voordelig aan tal van cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten deelnemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Je kan hem aanschaffen bij verschillende verkooppunten zoals Muntpunt, VGC, Brussels Ouderen Platform (Bop) of bij één van de 22 gemeenschapscentra.

PASPARTOE en CULTUURBON?
Met Paspartoe kan je voordelig aan tal van cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten deelnemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je kan hem aanschaffen bij verschillende verkooppunten zoals Muntpunt, VGC, Brussels Ouderen Platform (BOp) of bij één van de 22 gemeenschapscentra.

Hoe ruil je je punten? Geef je Paspartoe af aan de kassa of de balie en zeg dat je graag je punten wil omruilen. De baliemedewerker schenkt je het voordeel dat je gekozen hebt. De punten gaan van je kaart.

Paspartoe is ook een kortingspas voor mensen met een beperkt inkomen (kansentarief). Ontvang je gratis Paspartoe en geniet van zeer voordelige kortingen!

Wat is Paspartoe ? 
Paspartoe is een spaarpas : met Paspartoe spaar je punten wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een Paspartoe-partner. Je herkent Paspartoe-partners aan het Paspartoe-logo.  Scan je Paspartoe bij elke activiteit aan een Paspartoe-zuil of Paspartoe-balie. Heb je punten gespaard ?  Ruil ze voor een korting, een cadeau of andere voordelen.  Dat kan al vanaf 2 punten.  Check alle voordelen op www.paspartoebrussel.be en kies je voordeel.

Hoe ruil je je punten ? Geef je Paspartoe af aan de kassa of de balie en zeg dat je graag je punten wil omruilen.  De baliemedewerker schenkt je het voordeel dat je gekozen hebt.  De punten gaan van je kaart.  Paspartoe is ook een kortingspas voor mensen met een beperkt inkomen(kansentarief).  Ontvang je gratis Paspartoe aan kansentarief en geniet van zeer voordelige kortingen !  Voor meer info over het kansentarief surf je naar www.paspartoebrussel.be 

Wat is de cultuurbon ? 

De cultuurbon is een kortingsbon die op de Paspartoe staat met een maximale waarde van 6 euro.  Deze kan je gebruiken wanneer je naar een cultureel evenement van een Paspartoe-partner gaat.  Kost het evenement 6 euro of minder, dan betaal je niets.  Kost je ticket meer dan 6 euro, dan betaal je de rest.

De cultuurbon wordt jaarlijks digitaal op je Paspartoe geladen.

De cultuurbon is niet geldig voor evenementen die minder dan 2 euro kosten.

Paspartoe voor groepen :
- Met de groepspas krijgen verenigingen in groep korting bij culturele activiteiten van Paspartoe-partners.

- Op de groepspas worden jaarlijks 70 forfaitaire kortingen van 6 euro opgeladen, te gebruiken in verschillende beurten, met een minimum van 7 deelnemers per keer.

- Bij elke culturele activiteit wordt per persoon een korting van maximaal 6 euro op de toegangsprijs gegeven, met één korting per ticket.

- Deze groepspas is er voor alle erkende verenigingen: Brusselse vzw’s of feitelijke verenigingen die gesubsidieerd of officieel erkend zijn door een beleidsdomein van Cultuur, Jeugd en Sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

- Elk jaar krijgt de vereniging het contingent van 70 forfaitaire kortingen van 6 euro automatisch opgeladen op zijn groepspas, mits hij erkend of gesubsidieerd blijft.

Paspartoe voor groepen - Kansentarief :
- Met deze groepspas betalen organisaties die werken met mensen in armoede in groep slechts 2 euro per persoon voor activiteiten die maximaal 16 euro kosten.

- Op de groepspas worden jaarlijks 150 kansentarieven opgeladen, te gebruiken in verschillende beurten, met een minimum van 5 deelnemers per keer.

- Bij elke activiteit wordt slechts één korting per ticket voorzien.

- Elk jaar krijgt de organisatie het contingent van 150 kansentarieven automatisch opgeladen op zijn groepspas, mits de organisatie erkend blijft.

- Deze groepen hebben ook recht op de groepspas met 70 forfaitaire kortingen.

Beide groepspassen zijn er voor alle erkende organisatie die werken met mensen in armoede, vastgesteld door het VGC-collegebesluit daarover (collegebesluit 20152016-0644 van 14 juli 2016).

 

PASPARTOE VOOR “‘N VLOOI IN A UUR” :
Individueel (-6€ korting cultuurbon ) OF Kansentarief (2€)

Groepen vanaf 7 personen = 70 beurten (-6€ korting)  OF kansentarief vanaf 5 personen= 70 beurten (2€)

Punten sparen kan aan onze balie (inkom Zinnema bij voorstellingen)

Punten omruilen aan onze balie: 5 punten: Taal in stad en land van Sera De Vriendt

Meer info over Paspartoe: www.paspartoebrussel.be

        à contact VGC T: 02 563 07 26